Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Kolniku na ul. Świerkowej, z dnia 2017-10-11
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2017-10-27
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2017-12-20 10:40:02

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - Kolnik Świerkowa.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ_-_wodociąg_i_kanalizacja__Świerkowa- 1.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa - Kolnik, ul. Świerkowa.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik nr 2 do SIWZ - ST - Kolniku, ul. Świerkowa.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar - Kolniku, ul. Świerkowa.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_22317103010580.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_22317111514400.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SKMBT_22317122011140.pdf

Liczba odsłon:150
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2017-12-20 10:40:02
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2017-10-11 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-20 10:17:53