Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Remont ul. Wierzbowej w Pszczółkach i wzmocnienie pobocza przy placu zabaw w Kolniku, z dnia 2017-11-15
Termin składania ofert: 2017-11-30
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2017-12-29 11:19:58

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu -0 15.11.2017 r..pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 3 do nr 7
SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Założenia projektowe i przedmiar
Zał. nr 1 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Część I
Zał. nr 2 do SIWZ - ST - Cz. I.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Część II
Zał. nr 2 do SIWZ - ST - cz. II.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_22317113012510.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_22317120711481.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SKMBT_22317122912180.pdf