Urząd Gminy w Pszczółkach

                                                              


Strona główna >> Budżet i finanse >> BUDŻET GMINY PSZCZÓŁKI


 

Rok 2021 Dochody Wydatki Nadw/Deficyt       
Plan - przed zmianami 46 271 925 53 707 617 -7 435 692
Plan - po zmianach 53 874 554 64 189 655 -10 315 101
Realizacja - I kwartał 16 536 541 13 209 362 3 327 179
Realizacja - II kwartały 30 662 378 28 112 002 2 550 376
Rok 2020 Dochody Wydatki Nadw/Deficyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Plan - przed zmianami 51 560 144 61 937 370 -10 377 226
Plan - po zmianach 58 243 808 68 621 034 - 10 377 226
Realizacja - I kwartał 14 113 858 11 512 935 2 600 923
Realizacja - II kwartały 27 295 474 26 895 229 400 245
Realizacja - III kwartały 43 713 590 44 479 744 -766 154
Realizacja - IV kwartały 60 271 451 62 259 661 -1 988 210
Prop. planu na rok 2021 46 271 925 53 707 617 -7 435 692
Rok 2019 Dochody Wydatki Nadw/Deficyt
Plan - przed zmianami 41 458 910 42 866 004 -1 407 094
Plan - po zmianach 48886701 53116830 -4 230 129
Realizacja - I kwartał 12 272 099 11 086 361 1 185 738
Realizacja - II kwartały 23 062 746 21 554 909 1 507 837
Realizacja - III kwartały 36 157 330 34 196 461 1 960 869
Realizacja za IV kwartały 55 609 132 49 442 222 6 166 910
Prop. planu na rok 2020 51 560 144 61 937 370 -10 377 226
Rok 2018 Dochody Wydatki Nadw/Deficyt
Plan - przed zmianami 43 287 801 43 143 014 144 787
Plan - po zmianach 45 039 187 47 823 107 - 2 783 920
Realizacja - I kwartał 13 042 235 9 328 370 3 713 865
Realizacja - II kwartały 23 264 888 19 090 240 4 174 648
Realizacja - III kwartały 34 492 875 29 788 876 4 703 999
Realizacja - IV kwartały 45 827 881 43 420 567 2 407 314
Prop. planu na rok 2019 41 458 910 42 866 004 - 1 407 094
Rok 2017 Dochody Wydatki Nadw/Deficyt
Plan - przed zmianami 39 837 302 41 094 680 - 1 257 378
Plan - po zmianach 42 527 289 45 016 427 - 2 489 138
Realizacja - I kwartał 11 880 355 8 165 236 3 715 119
Realizacja - II kwartały 21 045 233 17 480 782 3 564 451
Realizacja - III kwartały 31 113 437 29 849 672 1 263 765
Realizacja - IV kwartały 40 350 221 41 979 008 - 1 628 787
Prop. planu na rok 2018 43 287 801 43 143 014 144 787
Rok 2016 Dochody Wydatki Nadw/Deficyt
Plan - przed zmianami 27 579 971 28 412 302 - 832 331
Plan - po zmianach 35 584 372 37 576 899 - 1 992 527
Realizacja - I kwartał 8 373 600 6 057 520 2 316 080
Realizacja - II kwartały 17 379 670 14 032 769 3 346 901
Realizacja - III kwartały 26 964 851 22 792 673 4 172 178
Realizacja - IV kwartał 36 968 280 35 096 036 1 872 244
Prop. planu na rok 2017 38 400 582 39 657 960 - 1 257 378

Rok 2015

Dochody

Wydatki

Nadw/Deficyt

Plan - przed zmianami

27 706 346

27 901 163

- 194 817

Plan - po zmianach 30 108 030 30 586 890 - 478 860

Realizacja - I kwartał

Realizacja - II kwartały

7 873 305

15 145 368

6 385 259

13 967 388

1 488 046

1 177 980

Realizacja - III kwartały 23 148 436 21 239 501 1 908 935
Realizacja - IV kwartały 31 207 368 28 434 714 2 772 654
Prop. planu na rok 2016 27 710 071 28 402 402 -692 331
       

Rok 2014

Dochody

Wydatki

Nadw/Deficyt

Plan - przed zmianami

26 669 220

24 890 633

1 778 587

Plan - po zmianach

29 030 102

28 221 159

808 943

Realizacja - I kwartał

7 567 655

5 734 677

1 832 978

Realizacja - II kwartały

14 067 921

12 242 719

1 825 202

Realizacja - III kwartały

22 428 705

18 951 901

3 476 804

Realizacja - IV kwartały

29 063 712

26 788 971

2 274 741

Prop. planu na rok 2015

27 706 346

27 901 163

- 194 817

Rok 2013

Dochody

Wydatki

Nadw/Deficyt

Plan - przed zmianami

26 001 446

27 920 369

- 1 918 923

Plan - po zmianach

27 163 426

31 565 151

- 4 401 725

Realizacja - I kwartał

7 147 464

5 970 024

1 177 440

Realizacja - II kwartały

13 636 236

11 087 776

2 548 460

Realizacja - III kwartały

20 665 570

18 235 984

2 429 586

Realizacja - cały rok

27 015 836

29 123 180

- 2 107 344

Prop. planu na rok 2014

26 644 220

24 865 633

1 778 587

Rok 2012

Dochody

Wydatki

Nadw/Deficyt

Plan - przed zmianami

24 233 130

24 602 291

- 369 161

Plan - po zmianach

25 051 247

25 564 961

- 513 714

Realizacja - I kwartał

6 804 833

5 267 674

1 537 159

Realizacja - II kwartały

12 553 818

10 905 817 

1 648 001

Realizacja - III kwartały

18 763 592

17 179 329

1 584 263

Realizacja - cały rok

25 298 755

23 362 639

1 936 116

Prop. planu na rok 2013 26 001 446 27 920 369 - 1 918 923

Rok 2011

Dochody

Wydatki

Nadw/Deficyt

Plan - przed zmianami

21 206 326

20 160 200

1 046 126

Plan - po zmianach

26 989 242

27 723 199

- 733 957

Realizacja - I kwartał

6 272 478

4 791 617

1 480 861

Realizacja - II kwartały

12 232 534

9 915 874

2 316 660

Realizacja - III kwartały

19 264 969

15 673 521

 3 591 448

Realizacja - cały rok

27 294 501

25 181 460

2 113 041

Prop. planu na rok 2012

24 233 130 24 602 291 - 369 161

Rok 2010

Dochody

Wydatki

Nadw/Deficyt

Plan - przed zmianami

22 377 940

27 610 579

- 5 232 639

Plan - po zmianach

24 814 567

29 999 628

- 5 185 061

Realizacja - I kwartał

5 691 807

4 584 034

1 107 773

Realizacja - I półrocze

10 928 222

10 785 920

142 302

Realizacja - 3 kwartały

17 806 263

19 497 581

- 1 691 318

Realizacja - cały rok

23 594 549

28 344 047

- 4 749 498

Prop. planu na rok 2011

21 206 326

20 160 200

1 046 126

Rok 2009

Dochody

Wydatki

Nadw/Deficyt

Plan - przed zmianami

19 913 217

24 139 644

- 4 226 427

Plan - po zmianach

24 577 706

26 964 511

- 2 386 805

Realizacja - I kwartał

5 984 276

4 168 039

1 816 237

Realizacja - I półrocze

10 487 415

8 854 070

1 633 345

Realizacja - 3 kwartały

15 380 747

12 913 862

2 466 885

Realizacja - cały rok

24 374 368

26 026 416

- 1 652 048

Prop. planu na rok 2010

22 377 940

27 610 579

- 5 232 639

 

Budżet na rok 2021 Ogółem plan Ogółem wykonanie za dany rok Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków 64 189 655   18 302 588 2 109 718 1 038 000 11 759 216 8 682 988 22 297 145
Realizacja za I kwartał   13 209 362 4 921 760 266 188 262 122 912 593 1 314 956 5 531 743
Realizacja za II kwartały   28 112 002 9 028 566 542 179 513 874 1 951 212 3 180 489 12 895 682
Budżet na rok 2020 Ogółem plan Ogółem wykonanie za dany rok Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków 68 621 034   17 472 054 2 328 644 1 789 510 14 104 310 7 056 971 25 869 545
Realizacja za I kwartał   11 512 935 4 519 404 269 734 346 635 228 982 1 051 668 5 096 512
Realizacja za II kwartały   26 895 229 7 830 265 561 250 705 348 4 759 044 2 111 984 10 927 338
Realizacja za III kwartały   44 479 744 11 597 853 984 234 1 009 310 7 178 039 3 527 829 20 182 479
Realizacja za IV kwartały   62 259 661 15 863 704 1 844 883 1 519 767 12 243 707 5 723 456 25 064 144
Projekt planu na rok następny 53 707 617   17 443 691 2 179 845 966 210 6 630 649 6 632 689 19 854 533
Budżet na rok 2019 Ogółem plan Ogółem wykonanie za dany rok Wynagrodzenia i pochodn Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków 53116830   15052091 1685049 1819650 9 883269 5 749212 18927559
Realizacja za I kwartał   11 086 361 4 182 560 318 169 299 539 1 858 596 918 089 3 509 408
Realizacja za II kwartały   21 554 909 7 261 378 557 418 577 867 3 451 372 1 967 720 7 739 154
Realizacja za III kwartały   34 196 461 10 813 685 853 782 1 086 369 4 768 836 3 539 154 13 134 635

Realizacja za IV kwartały

  49442222 14466740 1401935 1421114 8652643 6250100 17249690
Projekt planu na rok następny 61 937 370   17 205 695 1 592 310 1 808 560 13 693 121 6 337 592 21 300 092
Budżet na rok 2018 Ogółem plan Ogółem wykonanie za dany rok Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków 47 823 107   14 304 626 1 654 429 1 675 038 8 748 428 5 936 732 15 503 854
Realizacja za I kwartał   9 328 370 3 659 179 275 912 403 120 816 349 794 903 3 378 907
Realizacja za II kwartały   19 090 240 6 760 275 476 467 739 740 1 897 572 1 919 441 7 296 745

Realizacja za III kwartały

  29 788 876 9 792 707 681 404 1 100 898 3 604 533 3 411 588 11 197 746
Realizacja za IV kwartały   43 420 567 13 269 524 1 394 101 1 442 929 7 169 840 5 402 131 14 742 042
Projekt planu na rok następny 42 866 004   14 513 794 1 099 071 1 739 510 6 108 383 4 710 735 14 694 511
Budżet na rok 2017 Ogółem plan Ogółem wykonanie za dany rok Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków 45 016 427   13 330 449 1 860 883 1 638 785 9 085 350 4 774 124 14 326 836
Realizacja za I kwartał   8 165 236 3 477 397 229 343 416 321 280 548 616 124 3 145 503
Realizacja za II kwartały   17 480 782 6 305 323 576 683 774 693 1 309 896 1 612 251 6 901 936
Realizacja za III kwartały   29 849 672 9 323 861 891 014 1 083 889 5 723 268 2 554 877 10 272 763
Realizacja za IV kwartały   41 979 008 12 270 651 1 556 181 1 440 402 8 918 640 3 966 351 13 826 783
Projekt planu na rok następny 43 143 014   14 165 653 1 267 515 1 669 705 8 707 091 4 640 505 12 692 545
Budżet na rok 2016 Ogółem plan Ogółem wykonanie za dany rok Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków 37 576 899   12 512 728 1 177 268 1 633 485 6 807 313 3 549 106 11 896 999
Realizacja za I kwartał   6 057 520 3 379 236 230 697 417 498 146 608 572 583 1 310 898
Realizacja za II kwartały   14 032 769 6 108 818 453 735 802 605 535 847 1 363 255 4 768 509
Realizacja za III kwartały   22 792 673 8 817 312 624 636 1 112 653 2 036 524 2 078 967 8 122 581
Realizacja za IV kwartały   35 096 036 11 609 237 1 049 316 1 476 466 6 296 009 3 262 266 11 402 742
Projekt planu na rok następny 39 657 960   12 996 051 1 159 976 1 588 180 6 843 823 3 205 555 13 864 375
Budżet na rok 2015 Ogółem plan  Ogółem wykonanie za zadany rok Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi  Pozostałe wydatki
Plan wydatków 30 586 890 - 11 745 979 1 061 058 1 435 519 5 896 031 3 470 612 6 977 691

Realizacja za I kwartał

Realizacja za II kwartały

-

6 385 259

13 967 388

3 378 550

5 980 266

211 377

393 868

358 743

614 328

626 745

2 500 540

565 578

1 303 270

1 244 266

3 175 116

Realizacja za III kwartały   21 239 501 8 541 417 555 520 915 864 4 439 994 2 085 364 4 701 342
Realizacja za IV kwartały   28 434 714 11 187 087 927 282 1 211 964 5 695 382 3 174 832 6 238 167
Projekt planu na rok następny 28 402 402   12 263 888 1 063 685 1 474 030 4 633 719 3 449 590 5 517 490
Budżet na rok 2014 Ogółem plan Ogółem wykonanie za zadany rok Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków 28 221 159 - 11 315 843 1 037 043 1 400 022 5 364 563 2 864 681 6 239 007
Realizacja za I kwartał - 5 734 677 3 254 307 219 655 302 285 329 874 453 028 1 175 528
Realizacja - II kwartały - 12 242 719 5 747 252 475 307 596 655 1 433 562 1 105 450 2 884 493
Realizacja - III kwartały - 18 951 901 8 276 625 617 807 866 717 3 075 912 1 791 885 4 322 955
Realizacja -  IV kwartały - 26 788 971 10 893 308 945 250 1 136 212 5 297 483 2 689 664 5 827 054
Projekt planu na rok następny 27 901 163   11 670 988 881 792 1 391 279 4 502 833 3 188 036 6 266 235
Budżet na rok 2013 Ogółem plan Ogółem wykonanie za zadany rok Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków

31 041 873

- 10 912 681 921 358 1 391 199 8 422 396 2 729 330 6 664 909
Realizacja za I kwartał

-

5 970 024 3 093 983 286 469 322 800 804 540 200 669 1 261 563
Realizacja - II kwartały

 -

11 087 776 5 514 418 458 589 593 836 1 150 535 561 857 2 808 541
Realizacja - III kwartały

 -

18 235 984 7 914 891 568 912 832 130 3 675 175 1 027 408 4 217 468
Realizacja za cały rok

 -

29 123 180 10 409 977 833 072 1209 497 8 262 770 2 103 550 6 304 314
Projekt planu na rok następny

24 865 633

 - 11 217 701 900 260 1 450 234 2 714 276 2 616 027 5 967 135
Budżet na rok 2012

Ogółem plan

Ogółem wykonanie za zadany rok Wynagrodzenie i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
 Plan wydatków

 25 717 623

- 10 775 422 891 949 1 435 508 5 152 613 1 783 741 5 678 390
Realizacja za I

-

5 267 674 3 032 417 261 396 350 767 392 136 28 993 1 201 965
 Realizacja - II kwartały

 -

10 905 817  5 346 460  409 954  608 336 1 525 262 546 143  2 469 662
 Realizacja - III kwartały

 -

17 179 329 7 728 391 544 484 867 838 3 288 983 1 006 933 3 742 700
Realizacja za cały rok

 -

23 362 639 10 192 414 790 401 1 246 397 4 583 328 1 487 780 5 062 319
Projekt planu na rok następny  -  27 920 369 10 727 090 890 291  1 459 874 6 887 402  2 293 088 5 662 624
Budżet na rok 2011

Ogółem plan

Ogółem wykonanie za zadany rok Wynagrodzenie i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków

26 670 406

- 10 197 765 796 764 1 515 173 7 678 288 1 129 527 5 352 889
Realizacja za I - 4 791 617 2 949 275 259 290 313 679 84 768 172 049 1 012 556
Realizacja za II - 9 915 874 5 186 929 369 980 562 621 913 622 349 963 2 532 759
Realizacja za III - 15 673 521  7 485 984  483 972 791 946 2 437 467 676 208  3 797 944
Realizacja za cały rok - 25 181 460 9 910 125 740 031 1 301 937 7 480 558 999 886 4 748 923
Projekt planu na rok następny 24 602 291   10 795 204 895 117 1 329 759 4 279 300 1 623 280 5 679 631
Budżet na rok 2010

Ogółem plan

Ogółem wykonanie za zadany rok Wynagrodzenie i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
Plan wydatków 29 999 628 - 9 650 081 773 912 1 104 730 11 616 844 1 225 666 5 628 395
Realizacja za I - 4 584 034 2 664 516 220 749 261 483 286 848 179 017 971 421
Realizacja za II - 10 785 920 4 811 423 363 517 458 816 2 120 815 468 527 2 562 822
Realizacja za III - 19 497 581 6 929 386 461 593 656 348  6 474 882 647 589 4 327 783
Realizacja za cały rok 29 286 395 28 344 047 9 267 380 701 571 1 008 110  10 577 728 1 062 049 5 727 209