Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach, z dnia 2018-04-05
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-04-20
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-06-12 15:39:12


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu

SKMBT_22318040517490.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_22318040517490.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-05 17:47:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 6.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9

SIWZ_ZIT - 2018-04-05.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ_ZIT - 2018-04-05.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-05 17:41:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.39 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 13:53:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 27.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Układ drogowy.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Układ drogowy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 13:55:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 9.34 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 13:47:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 7.01 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 13:46:10
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 9.73 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 13:43:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 10.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Informacja BIOZ.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Informacja BIOZ.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 13:44:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy -Kolnik - Układ drogowy.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy -Kolnik - Układ drogowy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 14:06:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 16.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 14:03:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 9.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 14:01:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 11.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. I

Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 13:59:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 12.45 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II

Zał. nr 1 do SIWZ - Część II - Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawczy.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Część II - Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawczy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-05 17:57:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 3.92 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót - Cz. I

Zał. nr 2 do SIWZ - Kolnik - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - Kolnik - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 14:09:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 10.65 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót - Cz. II

Zał. nr 2 do SIWZ - Część II - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - Część II - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-05 17:58:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I

Zał. nr 3 do SIWZ - Kolnik - Przedmiar robót.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 do SIWZ - Kolnik - Przedmiar robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-02-20 14:09:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II

Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - ścieżka Żelisławki.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - ścieżka Żelisławki.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-05 17:59:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.55 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK


IV. KOMUNIKATY


Informacja z otwarcia ofert

SKMBT_C22018042014060.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018042014060.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-04-20 15:39:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania

SKMBT_C22018051607340.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018051607340.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-05-16 13:13:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SKMBT_C22018061213210.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018061213210.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 14:25:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

SKMBT_C22018061214380.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018061214380.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-12 15:39:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.49 MB
Rozszerzenie pliku: pdf