Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach, z dnia 2018-04-05
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-04-20
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-06-12 15:39:12

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_22318040517490.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ_ZIT - 2018-04-05.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Układ drogowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Informacja BIOZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy -Kolnik - Układ drogowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Część II - Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawczy.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót - Cz. I
Zał. nr 2 do SIWZ - Kolnik - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót - Cz. II
Zał. nr 2 do SIWZ - Część II - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. I
Zał. nr 3 do SIWZ - Kolnik - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Cz. II
Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - ścieżka Żelisławki.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018042014060.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_C22018051607340.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SKMBT_C22018061213210.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
SKMBT_C22018061214380.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:304
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-06-12 15:39:12
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-04-05 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-12 14:25:45