Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-07-22 15:25:05Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul. Kościelna oraz zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach Żelisławki i Kolnik w Gminie Pszczółki Knut EwaAktualizacja dokumentu
2019-07-22 15:24:58SKMBT_C22019072215220.pdfKnut EwaDodanie pliku
2019-07-22 15:00:03Zarządzenia Wójta 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-22 14:59:10z_41_19.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-07-22 13:53:17Przebudowa ul. Łąkowej w Skowarczu wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Skowarczu na ul. ŁąkowejKnut EwaAktualizacja dokumentu
2019-07-22 13:53:11SKMBT_C22019072213380.pdfKnut EwaDodanie pliku
2019-07-22 13:50:07Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul. Kościelna oraz zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach Żelisławki i Kolnik w Gminie Pszczółki Knut EwaAktualizacja dokumentu
2019-07-22 13:49:58SKMBT_C22019072213381.pdfKnut EwaDodanie pliku
2019-07-22 13:30:13z_44_19.pdfLaskowski RafałAktualizacja pliku
2019-07-22 12:53:17ICP 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-22 12:50:51RIG.6733.11.2019.AR.10.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-07-22 12:50:17ICP 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-22 12:49:13RIG.6733.10.2019.AR.8.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-07-22 12:47:10Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2017Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-22 12:47:02Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2017Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-22 12:45:17RIG.6220.8.2016.JPO.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-07-22 12:44:40Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2016Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-22 12:42:05Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2016Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-22 12:41:35Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2016Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-22 12:41:04RIG.6220.9.2016.JPO.4.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-07-22 12:05:29RIG.6220.9.2016.JPO.10.pdfLaskowski RafałAktualizacja pliku
2019-07-22 12:03:26RIG.6220.10.14.2013.MSZ.pdfLaskowski RafałAktualizacja pliku
2019-07-22 12:01:31RIG.6220.11.3.2013.MSZ.pdfLaskowski RafałAktualizacja pliku
2019-07-22 11:59:45RIG.7624.11.4.2010.MSZ.pdfLaskowski RafałAktualizacja pliku
2019-07-22 11:52:32RIG.7624.11.7.2010.MSZ.pdfLaskowski RafałAktualizacja pliku