Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY PSZCZÓŁKI W OKRĘGU NR 14 (KADENCJA 2018-2023)
 
 
WYNIK WYBORÓW uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 11 lutego 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r
 
Postanowienie nr 25/19 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 7 lutego 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 stycznia 2019 roku dotyczące informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 roku.
 
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PSZCZÓŁKACH z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
Uchwała Nr 4.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
 
Uchwała Nr 3.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
 
Uchwała Nr 2.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
Uchwała Nr 1.2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PSZCZÓŁKACH z dnia 24 stycznia 2019 r. - Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 22 stycznia 2019 r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Pszczółkach
 
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w GDAŃSKU I z dnia 23 stycznia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów Obwodowej Komisji Wyborczej ds przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 14 w Pszczółkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
POSTANOWIENIE NR 6/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pszczółki z dnia 3 stycznia 2019 roku dotyczące informacji o granicach okręgu wyborczego Nr 14 i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 roku
 
Zarządzenie nr 1/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
Komunikaty i Informacje Komisarza Wyborczego dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki w okręgu wyborczym Nr 14