Urząd Gminy w Pszczółkach
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie rozwiązania komisji wyborczych
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 grudnia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 2021 r
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 15 listopada 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pszczółki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 15 listopada 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Pszczółki bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 15 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 9 listopada 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 7 listopada 2021 r.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pszczółki z dnia 3 listopada 2021 roku
Obwieszczenie - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń w okręgu wyborczym nr 3
Obwieszczenie - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń w okręgu wyborczym nr 2
UCHWAŁA NR 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie planu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki
Komunikat ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach
Obwieszczenie Wójta Gminy o granicach okręgów nr 2 i nr 3 ZAKTUALIZOWANE
Postanowienie nr 52-2021 KW I z dnia 22.10.2021 r.
Informacja o losowaniach - dodatkowy termin na kandydatów do GKW
Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczółki z dnia 8 października 2021 r. o granicach okręgów wyborczych, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki w okręgach wyborczych nr 2 i nr 3
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 1 października 2021 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki w okręgach wyborczych nr 2 i nr 3 zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Zarządzenie Nr 79/21 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki w okręgach wyborczym nr 2 i nr 3
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pszczółki z dnia 8 października 2021 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.