Urząd Gminy w Pszczółkach

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn Modernizacja hydroforni w Różynach 04.10.2018
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej 03.04.2018
 
Zapytanie ofertowe - świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2018 12.12.2017
 
Zapytanie ofertowe - ustawienie i obsługa w roku 2018 siedmiu sztuk toalet przenośnych 12.12.2017
 
Zapytanie ofertowe - prowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2017-2018 27.07.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.08.2017
 
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 25.04.2017
 
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 14.04.2017
 
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 10.04.2017
 
Zapytanie ofertowe - utrzymanie nawierzchni trawiastych na obiektach sportowych Gminy Pszczółki w 2017 r.  08.03.2017
 
Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach 23.01.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.09.2017
 
Zapytanie ofertowe - zarządzanie projektem pn.: „MĄDRE PSZCZÓŁKI = PYSZNY MIÓD - program kompleksowego wsparcia edukacji na terenie gminy Pszczółki 20.01.2017
 
Zarządzanie projektem „Bo jakie początki, takie będzie wszystko – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki” 10.01.2017
 
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej 01.02.2016
 
Zapytanie ofertowe - wykonanie audytów energetycznych 01.10.2015
 
Uzupełnienie do zapytania 08.10.2015