Urząd Gminy w Pszczółkach

Oficjalną korespondencję do Rady Gminy Pszczółki prosimy kierować na adres ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki. 

Można również przesyłać korespondencję na adres: urzad@pszczolki.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu (poprzez ePuap) z dopiskiem „do Rady Gminy Pszczółki”.

 

ANNA STANIEWICZ

Anna Staniewicz - Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki

 • Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki
  • Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy odbywa się w każdą środę w godz.14:30 - 15:30 w Urzędzie Gminy w Pszczółkach - pokój nr 5 Kancelaria Rady Gminy
  • tel. 58 682 92 44, 667 230 518
  • fax. 58 682 91 95
  • email: aniast26@wp.pl

 

Krzysztof Kutkowski

 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
  • tel. 697 090 609
  • email: kutkowski.krzysztof@gmail.com

 

Waldemar Walejko

 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
  • tel. 690 157 550
  • email: walejkow@tlen.pl

 

Wioleta Bizior

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Zastępca Przewodniczącęgo Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
  • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  • tel. 663 952 882
  • email: wioletabizior@gmail.com

 

Sławomir Ziętek

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
  • tel. 506 675 329
  • email: slawomir.zietek3@wp.pl

 

Paweł Cichocki

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Rewizyjnej
  • tel. 796 428 305
  • email: admin@rozyny.pl

 

Marta Grzeszczyk

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
  • tel. 697 056 766
  • email: mgrzeszczyk11@gmail.com

 

Przemysław Jaskólski

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  • Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
  • tel. 504 365 994
  • email: przemek.jaskolski@gmail.com

 

Magdalena Niemczuk

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Rewizyjnej
  • tel. 500 689 621
  • email: 810329n2@wp.pl

 

Tomasz Nowosad

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
  • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  • tel. 506 560 501
  • email: nowosad1985@gmail.com

 

Piotr Pestka

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Rewizyjnej
  • tel. 501 615 290
  • email: piotr.pestka@op.pl

 

Ryszard Pstrągowski

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  • tel. 884 903 895
  • email: rpstragowski@interia.pl

 

Krystyna Szulc

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
  • tel. 722 224 304
  • email: krystynaszulc2017@gmail.com

 

Anna Niedźwiecka-Hirsz

 • Radna Gminy Pszczółki
  • ​​Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  • tel. 502 155 441
  • email: aniabear@o2.pl

 

 Michał Olejnik

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
  • tel. 668 482 766
  • email: oley@vp.pl

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

UCHWAŁY RADY GMINY / PROTOKOŁY