Urząd Gminy w Pszczółkach

Oficjalną korespondencję do Rady Gminy Pszczółki prosimy kierować na adres ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki. 

Można również przesyłać korespondencję na adres: urzad@pszczolki.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu (poprzez ePuap) z dopiskiem „do Rady Gminy Pszczółki”.

 

ANNA STANIEWICZ

Anna Staniewicz - Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki

 • Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki
  • Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy odbywa się w każdą środę w godz.14:30 - 15:30 w Urzędzie Gminy w Pszczółkach - pokój nr 5 Kancelaria Rady Gminy
  • tel. 58 682 92 44, 667 230 518
  • fax. 58 682 91 95
  • email: aniast26@wp.pl

 

KRZYSZTOF KUTKOWSKI

 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
  • tel. 697 090 609
  • email: kutkowski.krzysztof@gmail.com

ZYGMUNT ŁYSIK

 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
  • tel. 604 298 996

 

WIOLETA BIZIOR

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Zastępca Przewodniczącęgo Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pszczółki
  • tel. 663 952 882

SŁAWOMIR ZIĘTEK

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
  • tel. 506 675 329
  • email: slawomir.zietek3@wp.pl

PAWEŁ CICHOCKI

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki
  • email: admin@rozyny.pl

JOANNA FALASA

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
  • tel. 510 166 393
  • email: joanna.falasa@wp.pl

MARTA GRZESZCZYK

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
  • tel. 697 056 766
  • email: mgrzeszczyk11@gmail.com

PRZEMYSŁAW JASKÓLSKI

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki
  • tel. 504 365 994
  • email: przemek.jaskolski@gmail.com

MAGDALENA NIEMCZUK

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki
  • tel. 500 689 621
  • email: 810329n2@wp.pl

TOMASZ NOWOSAD

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pszczółki
  • tel. 506 560 501
  • email: nowosad1985@gmail.com

PIOTR PESTKA

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki
  • tel. 501 615 290

RYSZARD PSTRĄGOWSKI

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Zatępca Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Rewizyjnej
  • tel. 884 903 895

KRYSTYNA SZULC

 • Radna Gminy Pszczółki
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
  • tel. 722 224 304

WALDEMAR WALEJKO

 • Radny Gminy Pszczółki
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki
  • Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki
  • tel. 690 157 550
  • email: walejkow@tlen.pl

 

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

UCHWAŁY RADY GMINY / PROTOKOŁY