Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Rada Gminy Pszczółki >> RADNI GMINY PSZCZÓŁKI


ANNA STANIEWICZ

Anna Staniewicz - Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki

  • Przewodnicząca Rady Gminy Pszczółki
    • DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY odbywa się w każdą środę w godz.14:30 - 15:30 w Urzędzie Gminy w Pszczółkach - pokój nr 6, z wyjątkiem 9 stycznia 2019 r.
    • tel. 58 682 92 44, 667 230 518
    • fax. 58 682 91 95
    • email: aniast26@wp.pl

KRZYSZTOF KUTKOWSKI

  • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pszczółki
    • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
    • tel. 697 090 609
    • email: kutkowski.krzysztof@gmail.com

ZYGMUNT ŁYSIK

  • Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pszczółki
    • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
    • tel. 604 298 996

WIOLETA BIZIOR

  • Radna Gminy Pszczółki
    • Zastępca Przewodniczącęgo Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki
    • tel. 663 952 882

SŁAWOMIR ZIĘTEK

  • Radny Gminy Pszczółki
    •  

PAWEŁ CICHOCKI

  • Radny Gminy Pszczółki
    • Członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki
    • email: admin@rozyny.pl

JOANNA FALASA

  • Radna Gminy Pszczółki
    • Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
    • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pszczółki
    • tel. 510 166 393
    • email: joanna.falasa@wp.pl

MARTA GRZESZCZYK

  • Radna Gminy Pszczółki
    • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
    • tel. 697 056 766
    • email: mgrzeszczyk11@gmail.com

PRZEMYSŁAW JASKÓLSKI

  • Radny Gminy Pszczółki
    • Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pszczółki
    • Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki
    • tel. 504 365 994
    • email: przemek.jaskolski@gmail.com

MAGDALENA NIEMCZUK

  • Radna Gminy Pszczółki
    • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki
    • tel. 500 689 621
    • email: 810329n2@wp.pl

TOMASZ NOWOSAD

  • Radny Gminy Pszczółki
    • Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki
    • tel. 506 560 501
    • email: nowosad1985@gmail.com

PIOTR PESTKA

  • Radny Gminy Pszczółki
    • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki
    • tel. 501 615 290

RYSZARD PSTRĄGOWSKI

  • Radny Gminy Pszczółki
    • Zatępca Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
    • tel. 884 903 895

KRYSTYNA SZULC

  • Radna Gminy Pszczółki
    • Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pszczółki
    • Członek Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Pszczółki
    • tel. 722 224 304

WALDEMAR WALEJKO

  • Radny Gminy Pszczółki
    • Członek Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Rady Gminy Pszczółki
    • tel. 690 157 550
    • email: walejkow@tlen.pl

 


 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

UCHWAŁY RADY GMINY / PROTOKOŁY