Urząd Gminy w Pszczółkach

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Ogłoszenie w sprawie pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Sprawozdanie z konsultacji
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Ogłoszenie RDOŚ w Gdańsku
Protokół Komisji konkursowej do oceny prac w ramach konkursu na wykonanie lapbooka „Mój pomysł na zrównoważoną mobilność w Gminie Pszczółki”
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - stypendia szkolne i zasiłki szkolne
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Rozkład jazdy autobusu gminnego
Obwieszczenie Sarosty Gdańskiego ws. rozbudowy ul. Kopernika - etap II
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka
Klauzula informacyjna dotycząca stosowanego monitoringu
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka
Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych - zmiana terminu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych
Ogłoszenie o taryfach za wodę i ścieki
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pszczółki