Urząd Gminy w Pszczółkach

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 05.07.2023
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 16.06.2023
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 07.06.2023
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 07.06.2023
Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 12.05.2023
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 09.05.2023
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 28.04.2023
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 24.04.2023
Obwieszczenie w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r 13.04.2023
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 27.03.2023
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku 06.03.2023
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 26.01.2023
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego 04.01.2023
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego 04.01.2023
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Obwieszczenie Wójta Gminy Tczew  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego  
Obwieszczenie Wójta Gminy Tczew  
Okresowa kontrola źródeł ogrzewania  
Rozkład jazdy autobusu gminnego od 03.10.2022 r.  
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego  
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego  
Obwieszczenie ws. wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej Kleszczewko  
Obwieszczenie ws. wyborów uzupełniających sołtysa Ostrowite  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego  
Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański  
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego  
Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 stypendia szkolne i zasiłki szkolne  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Kolnik-Gdańsk  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Kolnik-Gdańsk  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Gardeja – Rokitki – Juszkowo w m. Pszczółki  
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii - gazociąg Kolnik-Gdańsk  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Kolnik-Gdańsk  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Kolnik-Gdańsk  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg  
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku  
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku  
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku  
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku  
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku  
Ogłoszenie w sprawie pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach  
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Sprawozdanie z konsultacji  
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Ogłoszenie RDOŚ w Gdańsku  
Protokół Komisji konkursowej do oceny prac w ramach konkursu na wykonanie lapbooka „Mój pomysł na zrównoważoną mobilność w Gminie Pszczółki”  
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego  
Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - stypendia szkolne i zasiłki szkolne  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego  
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego  
Rozkład jazdy autobusu gminnego  
Obwieszczenie Sarosty Gdańskiego ws. rozbudowy ul. Kopernika - etap II  
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka  
Klauzula informacyjna dotycząca stosowanego monitoringu  
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka  
Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.  
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych - zmiana terminu  
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych  
Ogłoszenie o taryfach za wodę i ścieki  
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pszczółki