Urząd Gminy w Pszczółkach

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego
Obwieszczenie Wójta Gminy Tczew
Okresowa kontrola źródeł ogrzewania
Rozkład jazdy autobusu gminnego od 03.10.2022 r.
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Obwieszczenie ws. wyborów uzupełniających sołtysa i rady sołeckiej Kleszczewko
Obwieszczenie ws. wyborów uzupełniających sołtysa Ostrowite
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 stypendia szkolne i zasiłki szkolne
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Kolnik-Gdańsk
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Kolnik-Gdańsk
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Gardeja – Rokitki – Juszkowo w m. Pszczółki
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii - gazociąg Kolnik-Gdańsk
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Kolnik-Gdańsk
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg Kolnik-Gdańsk
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - gazociąg
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Ogłoszenie w sprawie pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Sprawozdanie z konsultacji
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Ogłoszenie RDOŚ w Gdańsku
Protokół Komisji konkursowej do oceny prac w ramach konkursu na wykonanie lapbooka „Mój pomysł na zrównoważoną mobilność w Gminie Pszczółki”
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - stypendia szkolne i zasiłki szkolne
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Obwieszczenie Starosty Gdańskiego
Rozkład jazdy autobusu gminnego
Obwieszczenie Sarosty Gdańskiego ws. rozbudowy ul. Kopernika - etap II
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka
Klauzula informacyjna dotycząca stosowanego monitoringu
Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka
Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych - zmiana terminu
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych
Ogłoszenie o taryfach za wodę i ścieki
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pszczółki