Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-09-14 09:05:41Wybory parlamentarne 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-14 09:05:18Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I 13092019_uzupełnienie przez komitety wyborcze składów OKW.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-09-13 12:51:51Wybory parlamentarne 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-13 12:51:36Wybory parlamentarne 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-13 12:51:14Obwieszczenie WG Pszczółki SRP i SRP.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-09-12 12:26:16Zarządzenia Wójta 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 12:26:05Zarządzenia Wójta 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 12:25:22z_60_19.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-09-12 10:01:46Oświadcznia maj. kierow. jedn.Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 10:01:23os_Jaskolska_end.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-09-12 09:58:34Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 09:43:05Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 09:41:38Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 09:41:01Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 09:39:53Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 09:31:23Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-12 09:28:45RIG.6220.3.2019.JPO.3.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-09-11 13:39:51Zarządzenia Wójta 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-11 13:38:27Zarządzenia Wójta 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-11 13:37:41z_48_19.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-09-11 13:04:44Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkaniaKnut EwaAktualizacja dokumentu
2019-09-11 13:04:38Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowozy - 11.09.2019.pdfKnut EwaDodanie pliku
2019-09-11 08:18:12Zarządzenia Wójta 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2019-09-11 08:16:58z_55_19.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2019-09-10 10:00:43ICP 2019Laskowski RafałAktualizacja dokumentu