Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach, z dnia 2018-02-20
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-03-07
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-03-07 14:53:13

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_C22018022014410.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ_ZIT - 2018-02-20.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Cz. I - Projekt budowlany - węzeł-parking - 1.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Cz. I - Projekt budowlany - węzeł-drogi dojazdowe - 2.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Cz. I - Projekt wykonawczy - Pszczółki, Ogrodowa - 3.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Cz. I - Projekt budowlany - Wymiana wodociągu-4.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Układ drogowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Informacja BIOZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy -Kolnik - Układ drogowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. III
Zał. nr 1 do SIWZ - Część III - Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawczy.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. I
Zał. nr 2 do SIWZ - Cz. I - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 1.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. I
Zał. nr 2 do SIWZ - Cz. I - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. II
Zał. nr 2 do SIWZ - Kolnik - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. III
Zał. nr 2 do SIWZ - Część III - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. I
Zał. nr 3 do SIWZ - Cz. I -Przedmiar Robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. II
Zał. nr 3 do SIWZ - Kolnik - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. III
Zał. nr 3 do SIWZ - Część III - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowe rozwiązania i przykładowe rysunki dotyczące "Małej Architektury" i opraw oświetleniowych dla Cz. I
Zał. nr 10 do SIWZ - Cz. I.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

Pismo do Wszystkich Wykonawców - odpowiedź na pytanie -27.02.2018 r.
SKMBT_22318022712100.pdf

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018030714440.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego - unieważnienie
SKMBT_C22018030714431.pdf

Liczba odsłon:172
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-03-07 14:53:13
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-02-20 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-07 14:52:20