Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach na ul. Pomorskiej, z dnia 2018-02-21
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-03-08
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-04-12 14:24:47

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_C22018022113560.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ_-_wodociąg_i_kanalizacja P-ki Pomorska.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 1 do SIWz - Dok. proj. - Pszczółki, ul. Pomorska - wod-kan.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt tymczasowej organizacji ruchu - P-ki, ul. Pomorska wod-kan.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Zał. nr 2 do SIWZ - ST - Pszczółki, ul. Pomorska - wod-kan.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót
Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - P-ki, ul. Pomorska wod-kan.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018030812020.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_C22018032208000.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SKMBT_C22018041213220.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:154
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-04-12 14:24:47
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-02-21 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-12 14:24:37