Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Modernizacja dróg dojazdowych do pól - ul. Jabłoniowej, ul. Winogronowej i ul. Parkowej w miejscowości Ulkowy, z dnia 2020-09-01
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2020-09-16
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2020-10-14 12:49:06


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - 01.09.2020.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu - 01.09.2020.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-01 14:32:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9 SIWZ _ Modernizacja dróg dojazdowych do pól - Ulkowy.doc Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ _ Modernizacja dróg dojazdowych do pól - Ulkowy.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-01 14:32:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.35 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-01 14:33:24
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 5.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - rysunek zamienny Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - rysunek zamienny.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - rysunek zamienny.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-01 14:33:43
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Zał. nr 2 do SIWZ - STWiOR.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - STWiOR.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-01 14:34:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-01 14:34:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI


Odpowiedzi na pytania Wykonawców SKMBT_C22020090716290.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22020090716290.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-08 07:40:14
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.61 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


IV. KOMUNIKATY


Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert.docx Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja z otwarcia ofert.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-09-16 11:55:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania Ogłoszenie wyniku postępowania - 01.10.2020 (1).pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie wyniku postępowania - 01.10.2020 (1).pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-01 10:45:12
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 14.10.2020.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 14.10.2020.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-14 12:49:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf