Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 

Wykonanie parku do street workout’u i ćwiczeń ogólnorozwojowych na stadionie w miejscowości Pszczółki - 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a5ffa7c-33eb-465b-8aa6-1b7013fdead5

 

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Kleszczewko -

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bfbfbe5b-fab9-449b-bc13-9c5f10bfdbd5