Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee55f2e1-3471-4740-bbd5-fb59b751e0b9
 
Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektów „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ce2e979-91cb-45d2-b394-41994c03bca4