Urząd Gminy w Pszczółkach
Nr uchwały W sprawie Prawo miejscowe
II_11_24 zmieniająca uchwałę nr LXXXVI/512/24 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024 Tak
II_10_24 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Pszczółki Nie
II_9_24 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Nie
II_8_24 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Nie
II_7_24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nie
II_6_24 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nie
II_5_24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Nie
II_4_24 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Nie
     
Protokół sesji Imienny wykaz głosowań Lista obecności