Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Kontrola przeprowadzona w dniu 19.10.2007r. przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedmiot kontroli – prawna ochrona pracy + bhp.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 21.08 2007r. – 22.08.2007r. przez Wojewódzki Urząd Pracy. Przedmiot kontroli – realizacja projektu Z/2.22/II/2.3/14/04 „Jak z laika zrobić pracownika”;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 18.06.2007r. przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku. Przedmiot kontroli – sprawdzenie sposobu wykorzystania nieruchomości przekazanych przez ANR na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 01.08.2006r.;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 16.05.2007r. przez Wojewódzki Urząd Pracy. Przedmiot kontroli – realizacja projektu „Pasieka zawodów”;
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 08.03.2007r. przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku. Przedmiot kontroli – sprawdzenie sposobu wykorzystania nieruchomości przekazanych przez ANR na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 30.08.2000r. i 30.10.2001r.;
 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 27.02.2007r. do 28.02.2007r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli – prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji przyznanych na realizację zadań pn. ”Renowacja zabytkowego kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Różynach” oraz „Dokończenie pokrycia dachu i stolarki zewnętrznej świetlicy wiejskiej oraz wykonanie ścieżki zdrowia w Różynach”, zgodnie z umową z dnia 25.09.2006r. i 16.08.2006r.;
 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 17.01.2007r. do 18.01.2007r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli – realizacja projektu nr Z/2.22/III/3.1/097/04 pn. „Poprawa jakości dróg gminnych we wsiach Żelisławki, Kolnik i Ulkowy – Gmina Pszczółki”;
 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 17.01.2007r. do 18.01.2007r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Przedmiot kontroli – realizacja projektu Z/2.22/II/2.1/75/04 „Poligloci pilnie poszukiwani – szkolenia językowe dla osób dorosłych”;
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).