Urząd Gminy w Pszczółkach
Strona główna >> KONTROLE
<2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 02.10.2006r. do 01.02.2007r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przedmiot kontroli – kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych;
 
Kontrola przeprowadzona w okresie od 21.11.2006r. do 30.11..2006r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli – prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2005r. na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Pszczółkach”;
 
 

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).