Urząd Gminy w Pszczółkach
Kontrola przeprowadzona w dniu 29.10.2012 r. przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdańsku. Przedmiot kontroli – realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami; wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz wywóz zwłok zwierząt.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 11.10.2012 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – sprawdzenie prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług za sierpień 2012 r.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 10.10.2012 r. – 11.10.2012 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – sprawdzenie prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług za lipiec 2010 r.; sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków prawnych w zakresie kas fiskalnych.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 16.09.2012 r. przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – wizyta monitorująca działania w ramach instrumentu elastyczności RPO WP (Święto Miodu Pszczółkowskiego).
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 14.09.2012 r. przez Wojewodę Pomorskiego. Przedmiot kontroli – realizacja inwestycji w ramach NPPDL 2008-2011 Różyny – Kleszczewko – Ulkowy.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 7.09.2012 r. przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. Przedmiot kontroli – rejestr wyborców.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 04.07.2012 – 20.07.2012 przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Przedmiot kontroli – gospodarka ściekowa na terenie miejscowości Żelisławki.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 13, 15. 03.2012 r. przez Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Malborku. Przedmiot kontroli – prawna ochrona pracy, bhp – wybrane zagadnienia
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 08.02.2012r. - 29.02.2012 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Przedmiot kontroli – sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska dot. punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na stwierdzoną eutrofizację w jednolitych częściach wód, w których ww. źródła są zlokalizowane. 
 
 Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).