Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Lp. Instytucja kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli
1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 10.05.2022 Kontrola realizacji projektu „Przebudowa ul. Słowackiego, Tuwima i Matejki w Pszczółkach”