Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Lp. Instytucja kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli
1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 19.02.2019 Kontrola expost operacji „Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach”, PROW 2007-2013, nr umowy 00357-6922-UM1100323/12
2 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku 26.02.2019 Kontrola rejestru wyborców
3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 27.02-07.03.2019 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w Urzędzie Gminy
4 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Pruszcz Gdański 15.03.2019 Działka nr 198 obręb Różyny
5 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 17.04.2019 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
6 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 29.04.2019 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
7 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 31.07.2019 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
8 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 14-16.10.2019 Kontrola na zakończenie prawidłowości wykorzystania środków EFRR w zakresie projektu realizowanego na podstawie umowy RPPM.11.03.00-11-0001/16 z późniejszymi zmianami „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach”
9 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszczu Gdańskim 29.10.2019 Ocena stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych
10 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 25-27.11.2019 Kontrola na zakończenie realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Pszczółki”