Urząd Gminy w Pszczółkach
Strona główna >> KONTROLE
 
 <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 28.11.2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – prawidłowość realizacji projektu UMII-G5151-UM1100007/16
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 23-24.11.2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFRR w ramach Projektu RPPM.11.04.00-22-0035/15-00 z późn. zm.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 20-21.07.2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego . Przedmiot kontroli –kontrola projektu RPPM.03.01.00-22-0010/15
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 8 czerwca 2017 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – przestrzeganie przepisów ppoż.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 23 stycznia 2017 r. – 16 maja 2017 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Przedmiot kontroli – kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).