Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 28.11.2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – prawidłowość realizacji projektu UMII-G5151-UM1100007/16
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 23-24.11.2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFRR w ramach Projektu RPPM.11.04.00-22-0035/15-00 z późn. zm.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 20-21.07.2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego . Przedmiot kontroli –kontrola projektu RPPM.03.01.00-22-0010/15
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 8 czerwca 2017 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – przestrzeganie przepisów ppoż.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 23 stycznia 2017 r. – 16 maja 2017 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Przedmiot kontroli – kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).