Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Lp. Instytucja kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli
1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 09.06.2020 Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku 17.06-17.07.2020 Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska w przedmiocie oczyszczalni ścieków
3 Najwyższa Izba Kontroli w Gdańsku 06.07- 11.09.2020 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i pożytkowymi oraz transgraniczne przetwarzanie odpadów
4 Pomorski Urząd Wojewódzki 26.08-07.09.2020 Prawidłowość wykonywania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2019 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
5 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolny w Gdańsku 04.09.2020 Realizacja warunków umowy o dotację na modernizację drogi w miejscowości Ulkowy
6 Pomorski Urząd Wojewódzki 07.09.2020 Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
7 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 02-06.11.2020 (zdalnie) Kontrola realizacji operacji „Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu”