Urząd Gminy w Pszczółkach
Kontrola przeprowadzona w dniach 18.12.2013r. – 20.12.2013r. przez Urząd NFOŚ i GW. Przedmiot kontroli – realizacja przedsięwzięcia „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej”
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 26.11.2013r. przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 r.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 9.09.2013r.- 10.01.2014r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Przedmiot kontroli – kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 17.07.2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Przedmiot kontroli – realizacja zadań obrony cywilnej.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 27.06.2013 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – stan sieci hydrantowej w Różynach.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 18.06.2013 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – stan sieci hydrantowej w Różynach.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 14.05.2013 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – kontrola na zakończenie projektu „Zagospodarowanie Parku Lipowego w Pszczółkach”.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 9.04.2013 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – stan sanitarny stadionu sportowego w Pszczółkach.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 20.03.2013 r. przez Oddział Terenowy ANR w Gdańsku. Przedmiot kontroli – realizacja umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 28.02.2013 r.– 1.03.2013 r. Przedmiot kontroli – wizytacja operacji objętej umową nr 00047-6930-UM1130063/10 z dnia 10.03.2011. Tytuł operacji ”Przebudowa budynku komunalnego na Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach”.
 
 Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).