Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Lp. Instytucja kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli
1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim 28.02.2023 Kontrola użytkowania obiektu Kamienica Kultury w Pszczółkach
2 Archiwum Państwowe w Gdańsku 28.04.2023 Kontrola archiwum zakładowego oraz sprawdzenie poprawności stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
3 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim 12.07.2023 Kontrola robót budowlanych prowadzonych w budynku szkoły i przedszkola