Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> KONTROLE
<2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
 
Kontrola przeprowadzona w dniu przez  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – realizacja  „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 2.12.2015 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – wizytacja w miejscu wykonania przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 5.09.2014 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny. Przedmiot kontroli – stan sanitarny zaplecza przy stadionie sportowym w Pszczółkach
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 27.08.2014 r. przez Wojewodę Pomorskiego. Przedmiot kontroli – realizacja zadań obronnych
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 13.06.2014 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – weryfikacja realizacji operacji wynikającej z umowy nr 00358-6922-UM1100324/12
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 12.06.2014 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 27.05.2014 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – weryfikacja realizacji operacji wynikającej z umowy nr 00124-6921-UM1100103/11
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 8.05.2014 r. przez KP PSP w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – kontrola przestrzegania przepisów ppoż. na sieci wodociągowej hydrantowej w miejscowości Ulkowy.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 4.04.2014r. przez Archiwum Państwowe w Gdańsku. Przedmiot kontroli – kontrola archiwum zakładowego UG Pszczółki.
 
 
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).
 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1260
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2016-04-06 14:27:23
Treść wytworzył(a): Jolanta Przyłucka, 2014-04-10 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-04-06 14:27:17