Urząd Gminy w Pszczółkach
Kontrola przeprowadzona w dniach 16.12.2011 r. – 30.12.2011 r. przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku. Przedmiot kontroli – funkcjonowanie funduszu sołeckiego w Gminie Pszczółki w latach 2010 – 2011.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 6. 12. 2011 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – wykonanie przeglądu i konserwacji sieci hydrantowej w miejscowości Skowarcz.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 23.10.2011 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – weryfikacja zgodności realizacji operacji w zakresie wynikającym z załącznika „Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013 – wizytacja w miejscu K-03/W/67” na etapie wniosku o płatność ze stanem faktycznym.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 13. 10. 2011 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – realizacja projektu „ Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego w Różynach”.
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 12.07.2011 r. – 13.07.2011 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – weryfikacja zgodności realizacji projektu „Stwórzmy wieś od nowa – tworzenie produktów lokalnych wsi tematycznych

 

Kontrola przeprowadzona w dniu 26.06.2011 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli - realizacja projektu Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kleszczewku.

 
Kontrola przeprowadzona w dniu 21.06.2011 r. przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Przedmiot kontroli - realizacja zadań zleconych w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 19.04.2011r. przez Państwowe Archiwum w Gdańsku. Przedmiot kontroli – postępowanie z dokumentacją USC w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
Kontrola przeprowadzona w dniu 19. 04. 2011r. przez Państwowe Archiwum w Gdańsku. Przedmiot kontroli – postępowanie z dokumentacją i materiałami archiwalnymi Urzędu Gminy w Pszczółkach.
 

Kontrola przeprowadzona w dniu 14. 04. 2011 roku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim. Przedmiot kontroli – kontrola sanitarna Stadionu Sportowego w Pszczółkach.

 
Kontrola przeprowadzona w dniach 25.03.2011 - 28.03.2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli - wizytacja w miejscu operacji "Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy w Żelisławkach wg umowy nr 00125-6922-UM1100008/09".
 
Kontrola przeprowadzona w dniach 18.01.2011r.- 09.02.2011r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przedmiot kontroli – realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach”;
 
Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 24).