Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Lp. Instytucja kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli
1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku 25.08-05.11.2021 Z zakresu ochrony środowiska – oczyszczalnia ścieków
2 Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 04.10.2021 Kontrola z zakresu obrony cywilnej
3 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 17.11.2021-11.03.2022

Kontrola kompleksowa  z zakresu gospodarki finansowej i zamówień publicznych

protokół cz. 1

protokół cz. 2

wystąpienie pokontrolne