Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Konserwacja i kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Pszczółki
 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Pszczółki oraz utrzymanie urządzeń służących do oświetlenia dróg, placów i innych miejsc publicznych należących do Gminy Pszczółki - 05.12.2018 r.
 
Świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach - 04.12.2018 r.
 
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki w okresie zimowym 2018/2019 - 23.10.2018 r.
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 01.10.2018 r.
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 12.09.2018 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - 18.07.2018 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - 05.07.2018 r.
 
Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach - 04.05.2018 r.
 
Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach - 06.04.2018 r.
 
Utrzymanie obiektów sportowych oraz terenów zieleni w Gminie Pszczółki - 29.03.2018 r.
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pszczółki w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. - 20.03.2018 r.
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty i plombowania wodomierzy oraz wystawianie faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Pszczółki 02.01.2018