Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Strona główna >> Zamówienia publiczne >> USŁUGI
 
<2020> <2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008>
 
Konserwacja i kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Pszczółki
 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Pszczółki oraz utrzymanie urządzeń służących do oświetlenia dróg, placów i innych miejsc publicznych należących do Gminy Pszczółki - 05.12.2018 r.
 
Świadczenie usług w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach - 04.12.2018 r.
 
 

Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki w okresie zimowym 2018/2019 - 23.10.2018 r.

 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 01.10.2018 r.
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 12.09.2018 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - 18.07.2018 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - 05.07.2018 r.
 
Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach - 04.05.2018 r.
 
Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w Pszczółkach - 06.04.2018 r.
 
Utrzymanie obiektów sportowych oraz terenów zieleni w Gminie Pszczółki - 29.03.2018 r.
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pszczółki w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. - 20.03.2018 r.

 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty i plombowania wodomierzy oraz wystawianie faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Pszczółki 02.01.2018