Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach, z dnia 2018-03-08
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-03-23
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-06-25 15:28:37

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_22318030814180.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ_ZIT - 2018-03-08.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Cz. I - Projekt budowlany - węzeł-parking - 1.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Cz. I - Projekt budowlany - węzeł-drogi dojazdowe - 2.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Cz. I - Projekt wykonawczy - Pszczółki, Ogrodowa - 3.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Cz. I - Projekt budowlany - Wymiana wodociągu-4.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Układ drogowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Budowlana - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Informacja BIOZ.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy -Kolnik - Układ drogowy.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Wykonawcza - Cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Elektroenergetyka.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - Cz. III
Zał. nr 1 do SIWZ - Część III - Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawczy.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. I
Zał. nr 2 do SIWZ - Cz. I - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 1.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. I
Zał. nr 2 do SIWZ - Cz. I - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 2.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. II
Zał. nr 2 do SIWZ - Kolnik - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Cz. III
Zał. nr 2 do SIWZ - Część III - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. I
Zał. nr 3 do SIWZ - Cz. I -Przedmiar Robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. II
Zał. nr 3 do SIWZ - Kolnik - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót - Cz. III
Zał. nr 3 do SIWZ - Część III - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Szczegółowe rozwiązania i przykładowe rysunki dotyczące "Małej Architektury" i opraw oświetleniowych - Cz. I
Zał. nr 10 do SIWZ - Cz. I.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

Pismo do Wykonawców - odpowiedzi na pytania
SKMBT_C22018031612210.pdf

Opinia geotechniczna - Cz. I - Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach
OPINIA GEOTECHNICZNA PSZCZÓŁKI węzeł integracyjny(1).pdf

Opinia geotechniczna - Cz. I - Przebudowa ul. Ogrodowej w Pszczółkach
OPINIA GEOTECHNICZNA PSZCZÓLKI przebudowa ul. Ogrodowej.pdf

Poprawiony przedmiar robót - Cz. I - drogi dojazdowe od ul. Dworcowej i ul. Ogrodowej w Pszczółkach
poprawiony przedmiar Pszczółki węzeł integracyjny.pdf

Mapa uzbrojenia - Cz. I - droga dojazdowa od ul. Dworcowej w Pszczółkach
mapa z uzbrojeniem - droga od ul. Dworcowej.pdf

Mapa uzbrojenia - Cz. I - droga dojazdowa od ul. Ogrodowej w Pszczółkach
mapa z uzbrojeniem - droga od ul. Ogrodowej.pdf

Dokumentacja projektowa - CZ. I - Projekt wykonawczy
Dokumentacja projektowa - Projekt Wykonwczy Cz. I.pdf

IV. KOMUNIKATY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SKMBT_C22018031613011.pdf

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_C22018032312410.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie w części III
SKMBT_C22018032710101.pdf

Ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie w części II
SKMBT_C22018040515041.pdf

Ogłoszenie wyniku postępowania - Cz. I
SKMBT_C22018041611580.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - do publikacji.pdf

Liczba odsłon:180
Treść wprowadził(a): Knut Ewa, 2018-06-25 15:28:37
Treść wytworzył(a): Ewa Knut, 2018-03-08 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-05-17 14:42:08