Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
Sesja nr LXXIV z 25.05.2023
 
U_LXXIV_442_23
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_LXXIV_441_23
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
 
U_LXXIV_440_23
w sprawie rozpatrzenia petycji
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXIII z 24.04.2023
 
U_LXXIII_439_23
w sprawie współtworzenia przez Gminę Pszczółki obszaru Lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy"
 
U_LXXIII_438_23
w sprawie sprzedaży działek w Skowarczu
 
U_LXXIII_437_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
U_LXXIII_436_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2033
 
U_LXXIII_435_23
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 
U_LXXIII_434_23
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXII z 13.04.2023
 
U_LXXII_433_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030
 
U_LXXII_432_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXXI z 09.03.2023
 
U_LXXI_431_23
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działki nr 23/20, 23/28 i 23/35)
 
U_LXXI_430_23
w sprawie sprzedaży działek nr 787/7 i 788/2 w Pszczółkach
 
U_LXXI_429_23
w sprawie nabycia działki nr 409/6 w Pszczółkach
 
U_LXXI_428_23
w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
 
U_LXXI_427_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030
 
U_LXXI_426_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXX z 06.02.2023 
 
U_LXX_425_23
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_LXX_424_23
uchylająca uchwałę nr LXIX/421/23 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Gdańskiemu
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
Sesja nr LXIX z 23.01.2023
 
U_LXIX_423_23
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2023-2030
 
U_LXIX_422_23
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
U_LXIX_421_23
w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Gdańskiemu
 
U_LXIX_420_23
w sprawie rozpatrzenia wniosku
 
U_LXIX_419_23
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 
U_LXIX_418_23
w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych
 
U_LXIX_417_23
zmieniająca uchwałę nr III/28/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, warunków przyznania i zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia udzielone w jego ramach oraz podwyższenia kryterium dochodowego
 
U_LXIX_416_23
w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Pszczółki
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji