Urząd Gminy w Pszczółkach
Nr uchwały W sprawie Prawo miejscowe
III_18_24 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działki nr 96/14 i 96/38) Tak
III_17_24 w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich Tak
III_16_24 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 Nie
III_15_24 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Różynach Nie
III_14_24 w sprawie skargi na działalność Wójta Nie
III_13_24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2024-2030 Nie
III_12_24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok Nie
     
Protokół sesji Imienny wykaz głosowań Lista obecności