Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach - 19.12.2016 r.
 
Budowa wodociągu Skowarcz ul. Bursztynowa - 21.10.2016 r.
 
Budowa wodociągu Różyny, ul. Różana Góra - 10.10.2016 r.
 
Remont nawierzchni ul. Piaskowej i Topolowej w Skowarczu oraz ul. Jaśminowej w Pszczółkach - 29.09.2016 r.
 
Przebudowa dróg w Rębielczu - 27.09.2016 r.
 
Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Kolniku - 25.07.2016 r.
 
Wykonanie ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach- 22.07.2016 r.
 
Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - 17.06.2016 r. - 17.06.2016 r.
 
Budowa wodociągu Różyny, ul. Łąkowa – Skowarcz, ul. Łąkowa, wodociągu w Pszczółkach na ul. Pomorskiej oraz wodociągu w Ostrowitem na ul. Przemysłowej - 07.06.2016 r.
 
Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - 31.05.2016 r.
 
Przebudowa drogi w Żelisławkach - 25.05.2016 r.
 
Remonty bieżące dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Pszczółki- 23.05.2016 r.
 
Modernizacja fragmentu ul. Św. Ambrożego w Pszczółkach - 13.05.2016 r.
 
Modernizacja ul. Konwaliowej w Różynach - 11.05.2016 r.
 
Budowa oświetlenia w Kolniku, ul. Słoneczna - 10.05.2016 r.
 
Remonty bieżące dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Pszczółki - 22.04.2016 r.
 
Budowa wodociągu Ulkowy - Żelisławki, wodociągu Skowarcz - Pszczółki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz - 31.03.2016 r.
 
Przebudowa ul. Mickiewicza w Pszczólkach oraz remont nawierzchni ul. Modrzewiowej w Skowarczu - 14.03.2016 r.
 
Budowa oświetlenia w Pszczółkach, ul. Rataja, Piłsudskiego, Olchowa - 08.03.2016 r.
 
Remonty bieżące dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki - 08.03.2016 r.
 
Budowa oświetlenia w Pszczółkach, ul. Sportowa - 18.02.2016 r.
 
Budowa oświetlenia w Kleszczewku, ul. Dębowa- 10.02.2016 r.