Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b20aea3b-da26-487d-adb8-2f093a20cbf5
 
Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/105e3f87-3a7e-4ba7-8053-ea6fe66d77e9
 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pszczółki wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5bfc56c3-8a2e-4cde-a7c5-711605154a7d
 
Remonty nawierzchni dróg gminnych - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9c602394-489f-4e19-b14e-86053d36174c