Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 

Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f346306-890b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b7a637f9-003e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

 
Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach - 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1ffdc7d-e396-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowania terenu -https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e94a0cf-c239-11ed-b311-9aae6ad31be8