Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Remont nawierzchni dróg gminnych - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2eab85a2-29b3-4fae-bc19-2f27c3bd891f
 
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kolnik - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f370ee83-80e8-456d-ad88-594c2069e741
 
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/31850278-4ba4-48e0-9e72-1c9b65c875c9
 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu :Kleszczewko akcja re-kreacja" - 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79ec86cc-e236-429c-8a3d-d4c63c7b0471

 
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a2367ce-673c-4a49-bed0-b970a10407ee
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu "Kleszczewko akcja re-kreacja" - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee168eaf-ef23-45dd-8511-556b966c1d7f
 
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kolnik - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c81e6293-2638-4a3a-9a26-46bccf85b7c7
 
Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Tuwima i ul. Matejki w Pszczółkach - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/02b7ec5d-0de7-4fce-bc74-26796f044686
 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu "Kleszczewko akcja re-kreacja"  - 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/560251f2-32df-42fc-a641-c5908589c6e6