Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu :Kleszczewko akcja re-kreacja" - 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/79ec86cc-e236-429c-8a3d-d4c63c7b0471

 
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a2367ce-673c-4a49-bed0-b970a10407ee
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu "Kleszczewko akcja re-kreacja" - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee168eaf-ef23-45dd-8511-556b966c1d7f
 
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Kolnik - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c81e6293-2638-4a3a-9a26-46bccf85b7c7
 
Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Tuwima i ul. Matejki w Pszczółkach - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/02b7ec5d-0de7-4fce-bc74-26796f044686
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczewku w ramach projektu "Kleszczewko akcja re-kreacja"  - 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/560251f2-32df-42fc-a641-c5908589c6e6