Urząd Gminy w Pszczółkach

I. DANE

Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach, ul. Sosnowej w Kolniku i ul. Bursztynowej w Kleszczewku, z dnia 2020-10-29
Termin składania ofert: [brak danych]
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2021-01-15 09:26:55


II. TREŚĆ


Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - 29.10.2020.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu - 29.10.2020.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:28:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od 4 do 9 SIWZ - Budowa oświetlenia - 29.10.2020 r..doc Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ - Budowa oświetlenia - 29.10.2020 r..doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:28:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.37 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa - Budowa oświetlenia - Kleszczewko, ul. Bursztynowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa - Budowa oświetlenia - Kleszczewko, ul. Bursztynowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:30:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 5.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa - Budowa oświetlenia - Kolnik, ul. Sosnowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa - Budowa oświetlenia - Kolnik, ul. Sosnowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:31:11
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 7.64 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa - Budowa oświetlenia - Ulkowy, ul. Kasztanowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. projektowa - Budowa oświetlenia - Ulkowy, ul. Kasztanowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:31:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 5.41 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna Zał. nr 2 do SIWZ - STWiOR - Budowa oświetlenia - Klesczewko, ul. Bursztynowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - STWiOR - Budowa oświetlenia - Klesczewko, ul. Bursztynowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:32:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna Zał. nr 2 do SIWZ - STWiOR - Budowa oświetlenia - Kolnik, ul. Sosonowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - STWiOR - Budowa oświetlenia - Kolnik, ul. Sosonowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:33:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna Zał. nr 2 do SIWZ - STWiOR - Budowa oświetlenia - Ulkowy, ul. Kasztonowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - STWiOR - Budowa oświetlenia - Ulkowy, ul. Kasztonowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:33:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.32 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Oświetlenie - Kleszczewko, ul. Bursztynowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Oświetlenie - Kleszczewko, ul. Bursztynowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:34:09
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Oświetlenie - Kolnik, ul. Sosnowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Oświetlenie - Kolnik, ul. Sosnowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:34:53
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - przedmiar robót Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Oświetlenie - Ulkowy, Kasztanowa.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Oświetlenie - Ulkowy, Kasztanowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-10-29 13:35:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI


Odpowiedzi na pytania Wykonawców Odpowiedzi na pytania 2020_11_06.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedzi na pytania 2020_11_06.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-06 13:47:44
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Odpowiedzi na pytania 2020_11_10.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedzi na pytania 2020_11_10.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-10 07:59:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.16 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Odpowiedzi na pytania 2020_11_12.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Odpowiedzi na pytania 2020_11_12.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-12 14:56:39
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.82 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


IV. KOMUNIKATY


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06.11.2020.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06.11.2020.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-06 13:46:21
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert_-_2020_11_16.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja_z_otwarcia_ofert_-_2020_11_16.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-11-16 12:15:28
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.18 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą Przedłużenie terminu zwiazania ofertą - BIP.doc Szczegóły pliku
Nazwa: Przedłużenie terminu zwiazania ofertą - BIP.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-11 10:12:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Oświadczenie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą Przedłużenie terminu zwiazania ofertą - Oświadczenie.doc Szczegóły pliku
Nazwa: Przedłużenie terminu zwiazania ofertą - Oświadczenie.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-11 10:13:31
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc


V. WYNIKI


Ogłoszenie wyniku postępowania OGŁOSZENIE wyniku postępowania - 2020.12.15.docx Szczegóły pliku
Nazwa: OGŁOSZENIE wyniku postępowania - 2020.12.15.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2020-12-15 11:44:00
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.01.2021.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.01.2021.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-01-15 09:26:51
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf