Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Remont ul. Wierzbowej w Pszczółkach i wzmocnienie pobocza przy placu zabaw w Kolniku - 15.11.2017 r.
 
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Kolniku na ul. Świerkowej- 11.10.2017 r.
 
Naprawa nawierzchni drogi w Rębielczu
 
Remont nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki - 06.10.2017 r.
 
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Kolniku na ul. Świerkowej - 20.09.2017 r.
 
Przebudowa ul. Nowej w Pszczółkach - 07.09.2017 r.
 
Naprawa pokrycia dachowego oraz uszkodzonych ścian wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Skowarczu oraz naprawa pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Rębielczu
 
Remont mieszkania komunalnego przy ul. Kościelnej 8/6 w Pszczółkach zniszczonego w wyniku zalania przez wody deszczowe
 
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku - ul. Cicha - 20.07.2017 r.
 
Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul. Pomorska 18 w Pszczółkach (główny i w podwórzu) - 18.07.2017 r.
 
Naprawa nawierzchni drogi ul. Norwida zniszczonej przez ulewny deszcz
 
Przebudowa ul. Słonecznej w Kolniku - 12.07.2017 r.
 
Przebudowa ul. Prusa w Pszczółkach - 05.07.2017 r.
 
Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Kolniku - ul. Cicha - 04.07.2017 r.
 
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul. Daliowej - 29.06.2017 r.
 
Przebudowa ul. Kościelnej w Różynach i remont ul. Sadowej w Różynach - 29.06.2017 r.
 
Przebudowa ul. Słonecznej w Kolniku - 27.06.2017 r.
 
Modernizacja budynku komunalnego w Żelisławkach - 26.06.2017 r.
 
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul. Daliowej - 14.06.2017 r.
 
Remonty dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
Remont posadzek w świetlicy w Rębielczu i schodów zewnętrznych w świetlicy w Kleszczewku - 15.05.2017 r.
 
Remonty dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Pszczółki - 05.05.2017 r
 
Remonty dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Pszczółki - 20.04.2017 r.
 
Remont nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Pszczółki - 14.04.2017 r.
 
Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Pomorskiej 20 z przeznaczeniem na „Kamienicę Kultury w Pszczółkach” - 11.04.2017
 
Remont dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Pszczółki - 04.04.2017 r.
 
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pszczółkach - 30.03.2017 r.
 
Przebudowa dróg w Rębielczu etap III i IV - 22.03.2017 r.
 
Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku - 15.03.2017 r.
 
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki - 09.03.2017 r.