Urząd Gminy w Pszczółkach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 27.11.2012, Plik PDF (130 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 90 z rur PE wraz z przyłączem gazowym dn 32 na działkach nr 211 w miejscowości Różyny oraz nr 65 w miejscowości Kleszczewko, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 06.11.2012, Plik PDF (130 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 22 wraz z przyłączami do działek nr 5/7, 5/10, 5/14, 21/1, 33/1 w miejscowości Kleszczewko, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 23.10.2012, Plik PDF (130 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na gruncie w miejscowości Kleszczewko działka nr 27.
 
OBWIESZCZENIE 23.10.2012, Plik PDF (130 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie "sieci gazowej średniego ciśnienia Żuławy"-Odcinek I-od miejsca wpięcia do istniejącego gazociągu przy ul. Rataja do spięcia z istniejącym gazociągiem w ul. Pomorskiej, miejscowość Pszczółki, gmina Pszczółki, woj. Pomorskie na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 372/2, 372/3, 373/4, 373/6, 373/5, 373/7, 404/3, 496, 507, 406/3, 746, 407, 493, 529, 414/4, 414/3, 413/1, 487/4, 346/4, 346/3, 506, 337/4, 484/5.
 
OBWIESZCZENIE 23.10.2012, Plik PDF (130 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie "sieci gazowej średniego  ciśnienia Żuławy"-odcinek II-od miejsca spięcia z istniejącym gazociągiem w ul. Pomorskiej do granicy gminy Suchy Dąb, miejscowość Pszczółki, powiat gdański, woj. Pomorskie na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 320/29, 320/31, 320/23, 486/2, 287/11, 287/4, 287/13, 287/9, 286/3, 286/6, 485, 285, 868, 266/4, 266/3, 512, 273, 481, 513, 510.
 
OBWIESZCZENIE 22.10.2012, Plik PDF (130 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu n/c d90PE przebiegającego przez działki nr 487/4, 444/3, 444/17 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 25.09.2012, Plik PDF (130 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Zasileniu elektroenergetycznym działek nr 223/9, 223/10, budowie linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Kolnik, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 19.09.2012, Plik PDF (130 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu n/c d110PE przebiegającego przez działkę nr 325/10 w Pszczółkach
 
OBWIESZCZENIE 31.08.2012, Plik PDF (35 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Zasileniu elektroenergetycznym Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Skowarczu na działce nr 371/6, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn/15/0,4 kV i słupa SN 15 kV oraz budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN kV i elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV.
 
OBWIESZCZENIE 27.08.2012, Plik PDF (35 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 200 wraz z przyłączami w miejscowości Kolnik dz. nr 44, 5, 3, 61, 155, 165 oraz w miejscowości Pszczółki dz. nr 492, 531, 403/2, 497, 506.
 
OBWIESZCZENIE 16.08.2012, Plik PDF (35 KB) 
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na " RZEKA BIELAWA-ODBUDOWA KORYTA RZEKI W KM 10+334-21+408", GM. PSZCZÓŁKI, POW. GDANSKI ZIEMSKI, WOJ. POMORSKIE oraz "RZEKA BIELAWA POŁUDNIOWA-ODBUDOWA KORYTA RZEKI W KM 0+000-3+275", GM. PSZCZÓŁKI, POW. GDANSKI ZIEMSKI, WOJ. POMORSKIEGO.
 
OBWIESZCZENIE 14.05.2012, Plik PDF (35 KB) 
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 210/6, 210/7, 212/7,  212/8, 471, 472/2 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 16.05.2012, Plik PDF (35 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej n/c dn 125 na działkach nr 20/2, 93, 94/1, 94/2 95/11, 92, 74/3 w miejscowości Kleszczewko
 
OBWIESZCZENIE 09.05.2012, Plik PDF (60 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 320/23, 320/2, 320/11, 320/12 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 09.05.2012, Plik PDF (70 KB)
 o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi dojazdowej na działce nr 367/4 w miejscowości Skowarcz, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 01.03.2012, Plik PDF (35 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi dojazdowej na działce nr 367/4 wraz z podziałem
 
OBWIESZCZENIE 23.02.2012, Plik PDF (75 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn-04 kV, budowie przyłącza kablowego oraz budowie linii kablowej nn-0,4 kV, na działkach nr 48/1, 48/3, 49/1, 50/2, 50/4, 50/5, 51/1,51/6, 498 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 21.02.2012, Plik PDF (75 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 110 mm PE z przyłączem gazu dn 63 mm PE,na działkach nr 496, 729, 733 położonych w Pszczółkach
 
OBWIESZCZENIE 08.02.2012, Plik PDF (35 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociagowej na działkach nr 320/23, 320/2, 320/11, 320/12 w miejscowosci Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 08.02.2012, Plik PDF (35 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej n/c dn 125 na działkach nr 20/2, 20/1, 94, 93,37/1, 37/2, 42, 95/11 w miejscowosci Kleszczewko
 
OBWIESZCZENIE 12.01.2012, Plik PDF (60 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wznowieniu wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków na działce oznaczonej geodezyjnie nr 265/2 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 12.01.2012, Plik PDF (60 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wznowieniu wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków na działce oznaczonej geodezyjnie nr 265/2 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 12.01.2012, Plik PDF (75 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu działek budowlanych, na działce nr 64 w Kleszczewku oraz działce nr 224 w Różynach, Gmina Pszczółki.