Urząd Gminy w Pszczółkach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 30.12.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na działkach o nr 29/8, 28/10 w miejscowości Kleszczewko Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 28.12.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Kleszczewko, działka nr 76/1 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 08.12.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obiektu kontenerowego z przeznaczeniem na archiwum i pomieszczenie biurowe w miejscowości Pszczółki, działka nr 337/4 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 24.11.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na pałac ślubów wraz z rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką na działce nr 258 w miejscowości Żelisławki Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 14.11.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 325/10 w miejscowości Pszczółki, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 09.11.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn 63 mm na działkach nr 286/6, 868, 479/2, 255/1, 252/5 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 09.11.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 90 w miejscowości Kleszczewko, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 09.11.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 485 w miejscowości Pszczółki, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 09.11.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 501/3 w miejscowości Pszczółki, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 31.10.2016, Plik PDF (65 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej 110 PE w miejscowości Kleszczewko, działka nr 68 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 26.10.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 325/10 w miejscowości Pszczółki Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 18.10.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie cieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Pszczółki, działki nr 284/3, 285, 485 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 18.10.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia regulacyjnej w miejscowości Kolnik, działka nr 6/2 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 14.10.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn 63 mm na działkach nr 286/6, 868, 479/2, 255/1, 252/5 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 12.10.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na pałac ślubów wraz z przebudową na działce nr 258 w miejscowości Żelisławki Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 05.10.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 90 w miejscowości Kleszczewko Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 04.10.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 485 w miejscowości Pszczółki, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 04.10.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 501/3 w miejscowości Pszczółki, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 14.09.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej 110 PE w miejscowości Kleszczewko, działka nr 68 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 14.09.2016, Plik PDF (60 KB)
o zawieszeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie stacji wysokiego ciśnienia z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolnik, działka nr 6/2, 3 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 05.09.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Pszczółki, działki nr 284/3, 285, 485 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 18.08.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 27, 23/27, 37 w miejscowości Ulkowy Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 28.07.2016, Plik PDF (65 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 27, 23/27, 37 w miejscowości Ulkowy, Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 12.07.2016, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie stacji wysokiego ciśnienia z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolnik, działka nr 6/2, 3 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 21.06.2016, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie stacji wysokiego ciśnienia z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kolnik, działka nr 6/2 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 06.06.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działce o numerze 487 w miejscowości Pszczółki oraz działce o numerze 210 w miejscowości Kolnik.
 
OBWIESZCZENIE 21.04.2016, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków, znajdującej się na działce o numerze 265/2, która związana jest z wymianą urządzeń napowietrzających.
 
OBWIESZCZENIE 18.04.2016, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświtlenia ulicznego na działce o numerze 487 w miejscowości Pszczółki oraz działce o numerze 210 w miejscowości Kolnik
 
OBWIESZCZENIE 18.04.2016, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie sieci transformatorowej w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 08.03.2016, Plik PDF (65 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy oraz budowie łącznika na działce o numerze 337/4.
 
OBWIESZCZENIE 22.02.2016, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków, znajdującej się na działce o numerze 265/2, która związana jest z wymianą urządzeń napowietrzających.
 
OBWIESZCZENIE 18.02.2016, Plik PDF (65 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie sieci transformatorowej w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 03.02.2016, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków systemu BIOSAD A dla obsługi MOP Kleszczewko prawe i MOP Kleszczewko lewe
 
OBWIESZCZENIE 20.01.2016, Plik PDF (110 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn 63 mm na dziłkach nr 286/6, 868, 479/2, 255/1, 252/5 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 12.01.2016, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 490, 435/6, 487/4 w miejscowości Pszczółki