Urząd Gminy w Pszczółkach
 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 109, 55/2, 53/1 w miejscowości Ulkowy, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 529, 491, 449/6 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Rozbudowie gminnej drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdu na działkach nr 127/4, 127/6, 503/1, 503/2 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr 676, 677, 412/16, 680, 682, 529, 442 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV – budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowo – pomiarowymi na działkach nr 29/1, 20/2, 91, 90 w miejscowości Kleszczewko, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci wodociągowej na działkach nr 109, 55/2, 53/1 w miejscowości Ulkowy, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działek nr 491, 449/6, położonych w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki„
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr 274, 512, 516, 868, położonych w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki„
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr 676, 677, 412/16, 680, 682, 529, 442 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi, na terenie działek nr 157/8, 158/4, 466/2, 466/3, 467, obręb 0003 Pszczółki, gm. Pszczółki„
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci wodociągowej na działkach nr 491, 449/6 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV na działkach nr 274, 512, 516, 868 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi, na terenie działek nr 157/8, 158/4, 466/2, 466/3, 467, obręb 0003 Pszczółki, gm. Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 113/6, 160, 274 w miejscowości Rębielcz, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci wodociągowej na działkach nr 491, 449/6 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 275 w miejscowości Rębielcz, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej PV Różyny 1 o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 325/3, obręb Różyny, gm. Pszczółki.”
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi, na terenie działek nr 157/8, 158/4, 466/2, 466/3, 467, obręb 0003 Pszczółki, gm. Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV na działkach nr 274, 512, 516, 868 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 16, 458, 459/1, obręb 0003 Pszczółki, gm. Pszczółki„
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 397/1, obręb Pszczółki, gm. Pszczółki”
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia w miejscowości Łęgowo, na terenie działek nr 68 i 65, w obrębie Kleszczewko, gm. Pszczółki„
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa hali namiotowej na działce nr 265/2, obr. Pszczółki, gm. Pszczółki. „