Urząd Gminy w Pszczółkach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 10.12.2015, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 91 z miejscowości Pszczółki do Kolnika działka nr 487/4 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 18.11.2015, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "budowie dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków systemu BIOSAD A dla obsługi MOP Kleszczewko prawe i MOP Kleszczewko lewe". Zlokalizowanych : MOP Kleszczewko (lewy) w km 6+350 Autostrady A1 dz. ewid. nr 73/1 w Kleszczewku MOP Kleszczewko (prawy) w km 6+400 Autostrady A1 dz. ewid. nr 59/1 i 60/1 w Ulkowy
 
OBWIESZCZENIE 13.11.2015, Plik PDF (75 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii SN 15 kV i 0,4 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr 68 w miejscowości Kleszczewko
 
OBWIESZCZENIE 05.11.2015, Plik PDF (65 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej działki 76/6 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 28.10.2015, Plik PDF (60 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie dróg gminnych, działki nr 273, 261, 155/1 w miejscowości Rębielcz
 
OBWIESZCZENIE 07.10.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 490, 435/6, 487/4 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 07.10.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej wraz z budową miejsc postojowych na działkach nr 480, 265/4, 265/3 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 11.09.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie dróg gminnych, działki nr 273, 261, 155/1 w miejscowości Rębielcz
 
OBWIESZCZENIE 11.09.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej działki 76/6 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 11.09.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii SN 15 kV i 0,4 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na dz. nr 68 w miejscowości Kleszczewko
 
OBWIESZCZENIE 24.08.2015, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 125 mm i ciśnieniu gazu poniżej 0,5 MPa wraz z przyłączenie gazowym dn 32 PE na działkach nr 497 i 528 w miejscowości Pszczółki oraz na działce nr 274 i 105/2 w miejscowości Rębielcz.
 
OBWIESZCZENIE 12.08.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 91 z miejscowości Pszczółki do Kolnika działka nr 487/4 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 08.07.2015, Plik PDF (60 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zagospodarowaniu węzła integracyjnego w tym budowa parkingu P&R i B&R oraz przebudowa dróg dojazdowych i przebudowa ul. Ogrodowej, dz. 471, 451, 453/9, 453/11, 469 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 30.06.2015, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 160, 162 w miejscowości Skowarcz oraz działkach nr 476, 239 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 03.06.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE wraz z przyłączem gazowym dn32 PE na działkach 528, 497 w miejscowości Pszczółki oraz 274, 105/2 w miejscowości Rębielcz.
 
OBWIESZCZENIE 28.05.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 160, 162 w miejscowości Skowarcz oraz działkach nr 476, 239 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 22.05.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy: dn90mm w miejscowości Pszczółki na działkach nr 412/6 oraz 529.
 
OBWIESZCZENIE 26.03.2015, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Żuławskiej w Pszczółkach działki nr: 479/2,255/1,252/5 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 29.04.2015, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej , dz. 285, 868,257/5,479/2,255/1, 252/5 miejscowości Pszczółki, działki nr 501/3, 23/23
 
OBWIESZCZENIE 08.04.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na działkach 487/4, 323/5, 322/11, 592, 325/10 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 17.03.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia: dn 110mm na działkach 689, 404/20, 496 w miejscowości Pszczółkach
 
OBWIESZCZENIE 02.03.2015, Plik PDF (65 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn 90 mm na działkach 127/6, 460, 127/4, 503/1, 134/1, 134/2, 135, 456/1, 462/1 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 02.02.2015, Plik PDF (155 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w Pszczółkach działka nr: 479/2, 255/1, 252/5, 285, 868, 257/5 Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 21.01.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Żuławskiej w Pszczółkachdziałka nr: 479/2, 255/1, 252/5Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 16.01.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej dn 90 PE w Pszczółkachdziałka nr: 435/6Gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 15.01.2015, Plik PDF (55 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE 100 RC SDR 17 dn w miejscowości Pszczółki, działki nr 501/3, 23/23
 
OBWIESZCZENIE 05.01.2015, Plik PDF (55 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej Różyny - Skowarcz działki nr: 338, 340 - obręb geodezyjny Różyny działki nr: 435, 393/1, 81, 65/4 - obręb geodezyjny Skowarcz Gmina Pszczółki