Urząd Gminy w Pszczółkach
 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej dla zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach nr 578, 899, 577, obręb Pszczółki, gm. Pszczółki„
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 497, 499 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii SN-15kV oraz linii nN-0,4kV, budowie stacji transformatorowej napowietrznejSN/nN/0,4 kV, rozbiórce linii SN-15kV oraz linii nN-0,4kVoraz rozbiórce stacji transformatorowej na działkach nr 177/4, 180/6, 181/3, 200/5, 468, 469, 470 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
na działkach nr 9/2, 9/3, 34/1, 37/1, 198 obręb Rębielcz, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 497, 499 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci wodociągowej na działce nr 133 obr. Kolnik oraz działkach nr 111, 144, 146, 274, obr. Rębielcz, gm. Pszczółki”
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa urządzenia wodnego – wylotu wód popłucznych z SUW, na działkach nr 373/7 i 507, obr. 0003 Pszczółki, gm. Pszczółki.”
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na działkach nr 581/5, 581/6 i 34/15, obr. 0003 Pszczółki, gm. Pszczółki”
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej dla zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach nr 578, 899, 577 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza gazowego dn 63 PE wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach nr 412/16, 675 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii SN-15kV oraz linii nN-0,4kV, budowie stacji transformatorowej napowietrznejSN/nN/0,4 kV, rozbiórce linii SN-15kV oraz linii nN-0,4kVoraz rozbiórce stacji transformatorowej na działkach nr 177/4, 180/6, 181/3, 200/5, 468, 469, 470 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z rozbiórką istniejącej linii napowietrznej dla zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach nr 578, 899, 577 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie urządzenia wodnego - wylotu wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Pszczółkach na działkach nr 373/7, 507 w miejscowości Pszczółki.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 9/2, 9/3, 34/1, 37/1, 198 obręb Rębielcz, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 111, 144, 146, 274 obr. Rębielcz oraz działce nr 133 obr. Kolnik, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Pszczółkach oraz Przedszkola Gminnego w Pszczółkach modernizacji i zmiany źródeł ciepła, przebudowy instalacji elektrycznej i odgromowej, budowy wewnętrznej instalacji gazowej, budowy instalacji fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła, remontu pomieszczeń kotłowni w budynku szkoły, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przedszkola z przeznaczeniem pod kotłownię, likwidacje zewnętrznego wolnostojącego komina spalinowego.
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku przychodni na działce nr 63/12 w miejscowości w Pszczółki, gmina Pszczółki ”
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Pszczółkach oraz Przedszkola Gminnego w Pszczółkach modernizacji i zmiany źródeł ciepła, przebudowy instalacji elektrycznej i odgromowej, budowy wewnętrznej instalacji gazowej, budowy instalacji fotowoltaicznych, montażu pomp ciepła, remontu pomieszczeń kotłowni w budynku szkoły, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przedszkola z przeznaczeniem pod kotłownię, likwidacje zewnętrznego wolnostojącego komina spalinowego.
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 111, 144, 146, 274 obr. Rębielcz oraz działce nr 133 obr. Kolnik, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie urządzenia wodnego - wylotu wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Pszczółkach na działkach nr 373/7, 507 w miejscowości Pszczółki.
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Pszczółkach zlokalizowanej na działce nr 265/2 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni na działce nr 63/12 w miejscowości w Pszczółki, gmina Pszczółki