Urząd Gminy w Pszczółkach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 12.11.2013, Plik PDF (145 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy  na działkach nr 337/4, 484/5 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 21.10.2013, Plik PDF (50 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowie gazociągu n/c d 110 PE przebiegającego przez działki nr 136/3, 169 w miejscowości Ulkowy, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 04.10.2013, Plik PDF (140 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: budowa sieci wodociągowej na działkach nr 449/4, 449/6, 491 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 449/4, 449/6, 491, 439/1, 529, 450 położonych w Pszczółkach
 
OBWIESZCZENIE  10.09.2013, Plik PDF (140 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach o nowy zbiornik sekwencyjny na działce nr 265/2 w miejscowości Pszczółki"
 
OBWIESZCZENIE 14.08.2013, Plik PDF (140 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, słupa linii napowietrznej, złącz kablowych na działkach nr 449/6, 491 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE  14.08.2013, Plik PDF (140 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, słupa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej 0,4 kV, złączy kablowych, słupa linii napowietrznej na działkach nr 36, 32, 13, 43, 38 w miejscowości Ulkowy, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE  13.08.2013, Plik PDF (140 KB)
o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na Budowie sieci wodociągowej na działce nr 97/1 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE  25.07.2013, Plik PDF (140 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu n/c d 110 PE przebiegającego przez działki nr 136/3, 169 w miejscowości Ulkowy, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 01.07.2013, Plik PDF (140 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Budowa sieci wodociągowej na działkach 799, 97/1, 534/2, 536 w miejscowości Pszczółki"
 
OBWIESZCZENIE 19.06.2013, Plik PDF (370 KB)
o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego LE65S Różyny P2046 systemu GSM-R PKP Polskich Lini Kolejowych S.A. na dz. nr 22/3, 13/1, 96 obręb 5 Różyny, stanowiących kolejowy teren zamknięty" 
 
OBWIESZCZENIE 09.04.2013, Plik PDF (145 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie "sieci gazowej średniego ciśnienia Żuławy" na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 529, 506, 488/3, 362/5, 362/2, 487/6, 338/6, 338/5, 338/4, 338/4, 488/2, 484/4, 484/5, 804/1 w miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE  09.04.2013, Plik PDF (140 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 90 PE oraz przyłącza gazowego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 529, 412/16, 677, 678 w miejscowości Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 21.03.2013, Plik PDF (140 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 22 wraz z przyłączami do działek nr 5/10, 5/14, 33/1 w miejscowości Kleszczewko, gmina Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 04.01.2013, Plik PDF (140 KB)
o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "RZEKA BIELAWA-ODBUDOWA KORYTA RZEKI W KM 10+334-21+408", GM. PSZCZÓŁKI, POW. GDAŃSKI ZIEMSKI, WOJ. POMORSKIE oraz "RZEKA BIELAWA POŁUDNIOWA-ODBUDOWA KORYTA RZEKI W KM 0+000-3+275", GM. PSZCZÓŁKI, POW. GDAŃSKI ZIEMSKI, WOJ. POMORSKIEGO.