Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
Nr Petycja Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 03.02.2020 Dot. zwiększenia dotacji celowej dla Żłobka nr 12 Pozytywnych Inicjatyw w Pszczółkach w roku 2020 Przekazano do rozpatrzenia Radzie Gminy Pszczółki 02.05.2020 pobierz
2 pobierz 21.02.2020 Dot. remontu nawierzchni drogi wraz z przylegającym chodnikiem, ul. Rataja w Pszczółkach Zadekretowano na stanowisko ds. infrastruktury drogowej 15.04.2020 pobierz
3 pobierz 18.03.2020  Pozytywnego rozpatrywania wniosków przewoźników o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych od środków transportu Zadekretowano na stanowisko Skarbnika Gminy 17.06.2020 pobierz
4 pobierz 31.05.2020 Dot. dofinansowania w zakresie edukacji w trakcie pandemii oraz utworzenia miejsc, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla potrzebujących Przekazano do rozpatrzenia Radzie Gminy Pszczółki 30.08.2020 pobierz
5 pobierz 19.10.2020 Dot. budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wierzbowej w Pszczółkach Zadekretowano na stanowisko ds. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 19.12.2020 pobierz
 
Zbiorcza informacja o petycjach z 2020 roku