Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
 Nr   Petycja  Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 18.01.2017 Wnioskowanie kursowania autobusow w solectwie Kleszczewko Przekazano na stanowisko ds. ewidencji dzialalności gospodarczej.
25.01.2017 uzupełniono adres do korespondencji.
24.04.2017 pobierz
2 pobierz 23.02.2017 Budowa boiska piłkarskiego trawiastego w Skowarczu Przekazano na stanowisko ds. rolnictwa i utrzymania zieleni 22.05.2017 pobierz
3 pobierz 26.05.2017 Przekształcenie placu przy stadionie w Pszczółkach na osiedlowy parking Przekazano na stanowisko kierownika referatu inwestycji i rozwoju gminy 26.08.2017 pobierz
 
Zbiorcza informacja o petycjach z 2017 roku