Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
 Nr   Petycja  Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 4.11.2016 Obniżenie stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych Zadekretowany do Referatu finansowego 31.12.2016 pobierz
 
Zbiorcza informacja o petycjach z 2016 roku