Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
 Nr   Petycja  Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz  07.05.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różyny, ul. Jesionowa Zadekretowano do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 06.08.2018 pobierz
2 pobierz 30.05.2018 Budowa stacji podnoszenia cisnienia w sieci wodociągowej w Skowarczu Zadekretowano do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 29.08.2018 pobierz
3 pobierz 21.08.2018 Przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną zadekretowano do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 20.11.2018 pobierz
4 pobierz 09.11.2018 Dot. analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postepowaniach o udzielenie zamówienia Przekazano na stanowisko ds. zamówień publicznych i zarządzania programami 08.02.2019 pobierz
 
Zbiorcza informacja o petycjach z 2018 roku