Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
Nr Petycja Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 27.12.2023 Zmiana uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłat Wpłynęła do rozpatrzenia przez Radę Gminy Pszczółki 27.03.2024 U_LXXXV_505_24
2 pobierz 07.03.2024 Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy Zadekretowano na stanowisko ds. promocji 07.06.2024 pobierz
3 pobierz 15.05.2024 Budowa/remont ulicy Świerkowej i Chabrowej w Różynach Zadekretowana na stanowisko ds. inwestycji gminych 15.08.2024  
4 pobierz 31.05.2024 Przekształcenie świetlicy wiejskiej w Różynach w placówkę oświatową – Szkołę Podstawową w Różynach Wpłynęła do rozpatrzenia przez Radę Gminy Pszczółki 31.08.2024  
5 pobierz 05.06.2024 Wykonanie rekonesansu w obszarze z związanym z udzielaniem wsparcia w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków Zadekretowano na stanowisko ds. inżynierii środowiska 05.09.2024  
6 pobierz 29.06.2024 Zapoznanie się decydentów z protokołem NIK Zadekretowano na stanowisko ds. kadr i płac 31.07.2024 pobierz